Follow by Email

Sunday, 12 May 2013

3

Nikola Tesla između dve žene - one koja ga je najviše volela i one koja je tu ljubav opisala. Nikola Tesla između ženskog principa, ženskih reči, osećaja, pogleda, tela i misli.


1 comment: